• Nederlands
  • English

Lectoraat E-Discovery

E-DiscoveryLectoraat E-Discovery Hogeschool van Amsterdam

Home separator Lectoraat

Lectoraat

Het lectoraat E-Discovery valt onder het kenniscentrum CREATE-IT applied research van de Hogeschool van Amsterdam. Bij dit recent ingestelde lectoraat gaat het erom dat informatie op forensisch verantwoorde wijze veiliggesteld en slim verwerkt wordt. Het lectoraat onderzoekt de selectie, verwerking en productie van digitaal opgeslagen gegevens als bewijs in particuliere, civiele of strafrechtelijke onderzoeken. ICT speelt een steeds prominentere rol in het opsporen en voorkomen van fraude. Zo wordt bij het onderzoek naar geruchtmakende miljardenfraudes als die van Stanford en Madoff ruimschoots gebruikgemaakt van digitale opsporings- en bewaartechnieken. Maar ook bij minder opzienbarende faillissementen wordt ernaar teruggegrepen om eventuele fraudes te kunnen aantonen. Bedrijven en instellingen doen ook veelvuldig een beroep op zulke bijzondere opsporingstechnieken om hen te helpen bij interne onderzoeken.Soon available in English