• Nederlands
  • English

Lectoraat E-Discovery

E-DiscoveryLectoraat E-Discovery Hogeschool van Amsterdam

Home separator 5-daagse cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

5-daagse cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?

Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

5- daagse cursus, start 6 oktober 2016, BCN Utrecht (Daltonlaan)

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen.
Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken.

Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?

Klik voor meer informatie: http://www.sbo.nl/veiligheid/informatie-uitwisseling-in-de-veiligheidsketen/