• Nederlands
  • English

Lectoraat E-Discovery

E-DiscoveryLectoraat E-Discovery Hogeschool van Amsterdam

Home separator FINE Jaarcongres 2015 (big) data science in het veiligheidsdomein.

FINE Jaarcongres 2015 (big) data science in het veiligheidsdomein.

Het jaarlijkse FINE congres over de state of the art van (big) data science in het openbare orde – en veiligheidsdomein.

CongresPoster

 

Het 3e FINE congres over (big) data science in het veiligheidsdomein vindt dit jaar plaats op de concernlocatie van de Politieacademie in Apeldoorn. Er zullen (inter)nationale specialisten spreken over intelligente data analyse en forensic intelligence toepassingen op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Het congres biedt een gevarieerd programma voor professionals van bedrijven en overheidsorganisatie die met dit onderwerp te maken hebben en die andere collega’s op dit het vakgebied willen ontmoeten. Meer informatie over het congres, FINE en de mogelijkheid om lid te worden, vindt u op onze website www.finenet.nl.

Datum: Woensdag 07-10-2015

Locatie: Politieacademie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn

Dit congres staat in het teken van de nieuwste trends en toepassingen op het gebied van data science in het veiligheidsdomein, elkaar ontmoeten en ervaringen delen. De organisatie streeft dan ook naar een diverse samenstelling van deelnemers afkomstig van publieke en private partijen.

FINE (www.finenet.nl) is de beroepsvereniging voor professionals uit het bedrijfsleven en de overheid die werken met intelligente data analyse om criminaliteit terug te dringen. FINE richt zich op de doorontwikkeling van het vakgebied door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling met partners in het veiligheidsdomein. Het jaarcongres neemt daarbij een belangrijke plaats in op de verenigingsagenda.

Deelnemers krijgen na afloop het boek ‘Wij zijn Big Data – De toekomst van de informatiesamenleving’ van Sander Klous en Nart Wielaard.

Locatie Concernlocatie Politieacademie, Arnhemseweg 348 in Apeldoorn

Kosten

Gratis voor FINE leden; €50,- voor niet-leden. Wij nodigen niet-leden graag uit zich te registreren als nieuw lid van FINE, u betaalt dan €95,- en kunt gratis naar het congres en andere activiteiten van FINE. Studenten kunnen FINE lid worden voor een gereduceerd tarief. Zie ook de website, www.finenet.nl.

Voor medewerkers van de politie worden door hun werkgever congrestickets beschikbaar gesteld. Zij kunnen gratis naar dit congres, zolang de voorraad strekt. Omdat we streven naar een productieve mix van verschillende partijen die zich met (big) data science in het veiligheidsdomein bezighouden, worden exacte aantallen in overleg met de organisatie bepaald op basis van de samenstelling van de deelnemersgroep.

Het diner wordt u door de organisatie aangeboden.

Inschrijven
Het definitieve programma met inschrijfmogelijkheid volgt zo spoedig mogelijk.

Keynote spreker

Over de Keynote spreker Prof.Dr. Sander Klous (KPMG, UvA)

Sander Klous is gepromoveerd in de hoge energie fysica en heeft gewerkt op CERN, ‘s werelds grootste natuurkundig instituut in Geneve. Daar heeft hij onder andere bijgedragen aan het onderzoek van het ATLAS experiment dat heeft geresulteerd in de ontdekking van het Higgs Boson (Nobelprijs 2013). Klous heeft bij KPMG een groep gevormd die zich bezig houdt met Big Data Analytics in het bedrijfsleven en is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Big Data Ecosystemen. Zijn boek, ‘Wij zijn Big Data’, over de toekomst van de informatiesamenleving, eindigde in de top 5 bij de managementboek van het jaar verkiezing 2015.

Abstract Keynote:
“In deze presentatie bespreek ik de impact van Big Data op de maatschappij, de enorme mogelijkheden die ontstaan en veranderingen die dat te weeg brengt, de ethische kwesties daaromheen, zoals privacy, transparantie. Vervolgens maar ik de link naar hoe organisaties daar mee om moeten gaan, wat moeten ze inrichten, waar moeten ze rekening mee houden. Ik sluit af met voorbeelden die laten zien hoe je met Big Data aan de slag kunt gaan, klein kan beginnen en snel op kunt schalen.”

Vooraankondiging FINE jaarcongres (volledige tekst in PDF)

Meer artikelen over: